Undret under


Och i samma stund som Ulf Göök behagar mumsa frulle är Sparvöga unt undertecknad framme och spanar in. 

Det som i dessa 21 dagar äro ruveri på Mejeri.

Det kan komma att bli en Midsommarfödsel. 

// MejeRina