Stefan fans


Denne hette visst Stefan & valde för tjugofyra timmar sedan att spontanspringa rätt in i kåken där vi huserar. 


Idag är han åter i grannhuset o nu saknas han oss. 

Redan. 


& för fjorton veckor sedan levde han inte ens.


// MejeRina