Ingen fiskelycka

Eftersom jag inte hittade en enda flodkräfta när jag var nere & klafsade i Ramsjö Kanal fick vi snällt ta en nummerlapp i fiskdisken som vanligt folk.

// Patron Blidberg